99 para Motoristas - Táxi e Motorista Particular Icon

99 para Motoristas - Táxi e Motorista Particular

43.5K66 MB4.14
Aplikasi Dipercayai
Muat turun

Perihal 99 para Motoristas - Táxi e Motorista Particular

Quem dirige 99 tem uma dupla imbatível: ganhos e segurança.

Na 99 você dirige sabendo o destino do passageiro e conta com atendimento 24h. Tudo para você faturar com tranquilidade. E com o Cartão99 você tem a praticidade de receber o pagamento em até 20 min.

Que tal ganhar dinheiro e aumentar sua renda extra no fim do mês? O app 99 para Motoristas é uma ótima alternativa para você procura complementar a renda. Pensou em ser motorista de aplicativo? Seja parceiro do app de transporte com mais vantagens do mercado.

Baixe agora o novo app 99 para se conectar a passageiros e tenha a oportunidade de ter autonomia profissional, ganhar dinheiro, aumentar sua renda e dirigir sua vida financeira. O app está com três vezes mais chamadas, sempre melhorando para você faturar!

Para ser um motorista de aplicativo parceiro 99 você não precisa ter carro próprio para trabalhar! Mas, se preferir, use o seu carro particular ou táxi para ganhar dinheiro e ter uma renda extra! Dirigir para a 99 vai te trazer independência financeira e muitas outras vantagens.

O processo de cadastro para se tornar motorista e dirigir para a 99 é simples e rápido: você envia seus documentos pelo próprio app e começa a dirigir em pouco tempo - seja motorista particular ou táxi.

Dirigir com o novo app 99 para Motoristas é garantia para ganhar dinheiro e ter renda extra!

Além de ganhar dinheiro, o motorista parceiro 99 pode sacar dinheiro e pagar contas com o Cartão99. Simples, rápido e seguro!

Dirija para o app onde o motorista ganha mais. Confira o que a 99 tem:

SEGURANÇA
A 99 tem uma equipe especialista em segurança que trabalha 24h por dia para que o motorista possa ganhar dinheiro e fazer sua renda extra com tranquilidade. Receba alertas de zonas de risco para dirigir, conecte-se a passageiros com cadastro e conte com um atendimento emergencial que presta auxílio imediato.

SAIBA PARA ONDE O PASSAGEIRO VAI
Para garantir ainda mais segurança para nossos motoristas, o app mostra o destino do passageiro antes de aceitar a corrida. Assim, ele só aceita as corridas que realmente considera seguras e trabalha com muito mais tranquilidade.

MENOS CUSTOS
A 99 é parceira e oferece descontos em serviços de internet móvel, postos de gasolina, lava-rápidos, oficinas e lojas de equipamentos e acessórios. Você vai ganhar dinheiro, ter uma renda extra e gastar menos.

PAGAMENTO EM 20 MINUTOS
A 99 é parceira e oferece o Cartão99, uma super vantagem para os taxistas e motoristas parceiros receberem mais rápido os pagamentos das corridas e terem a renda extra garantida. E com ele ainda dá para usar o dinheiro sem precisar ir ao banco. Te ajudamos e facilitamos para você ganhar dinheiro.

ATENDIMENTO QUE RESOLVE
Nossos canais estão abertos 24 horas, 7 dias por semana. Conte também com a Central de Ajuda pelo próprio app, para garantir rapidez na solução para você que deseja dirigir, ganhar dinheiro e também ter uma renda extra.

Baixe agora o novo app 99 para Motoristas e faça mais dinheiro com segurança!

Dúvidas sobre a 99? Podemos te ajudar! Acesse: https://99app.com/ajuda
Yang memacu 99 mempunyai dua orang yang tiada tandingan: pendapatan dan keselamatan.

Pada 99 anda memandu mengetahui nasib penumpang dan mempunyai perkhidmatan 24h. Segala-galanya untuk anda rang undang-undang dengan ketenangan fikiran. Dan dengan Card99 anda mempunyai kemudahan menerima pembayaran dalam masa 20 minit.

Bagaimana pula dengan membuat wang dan meningkatkan pendapatan tambahan anda pada akhir bulan? Aplikasi 99 untuk Pemandu adalah alternatif yang hebat untuk anda mencari untuk menambah pendapatan anda. Adakah anda berfikir tentang menjadi pemandu aplikasi? Bersekutu dengan aplikasi pengangkutan yang paling didorong aplikasi di pasaran.

Muat turun aplikasi baru 99 untuk berhubung dengan penumpang dan berpeluang untuk mempunyai autonomi profesional, mendapatkan wang, meningkatkan pendapatan anda dan memacu kehidupan kewangan anda. Aplikasi ini mempunyai tiga kali lebih banyak panggilan, sentiasa membaik untuk anda untuk membuat tagihan!

Untuk menjadi pemandu aplikasi rakan 99 anda tidak perlu mempunyai kereta anda sendiri untuk bekerja dengan! Tetapi jika anda lebih suka, gunakan kereta peribadi atau teksi anda untuk menghasilkan wang dan dapatkan pendapatan tambahan! Memandu ke 99 akan membawa anda kemerdekaan kewangan dan banyak kelebihan lain.

Proses pendaftaran untuk menjadi pemandu dan memandu ke 99 adalah mudah dan cepat: anda menghantar dokumen anda melalui aplikasi itu sendiri dan mula memandu dalam masa yang singkat - sama ada anda pemandu peribadi atau teksi.

Memandu dengan aplikasi Pemandu 99 yang baru ini dijamin menghasilkan wang dan mendapat pendapatan tambahan!

Selain membuat wang, pemandu pasangan 99 boleh mengeluarkan wang dan membayar bil dengan Card99. Mudah, pantas dan selamat!

Pandu ke aplikasi di mana pemandu mendapat yang paling banyak. Semak apa yang 99 telah:

KESELAMATAN
99 mempunyai pasukan pakar keselamatan 24 jam supaya pemandu boleh mendapatkan wang dan membuat pendapatan tambahan dengan ketenangan fikiran. Menerima makluman untuk zon risiko untuk memandu, berhubung dengan penumpang berdaftar, dan mendapatkan bantuan kecemasan yang memberikan bantuan segera.

TETAPI DI SINI PENUMPANG akan pergi
Untuk memastikan keselamatan lebih banyak untuk pemandu kami, aplikasi ini menunjukkan destinasi penumpang sebelum menerima perlumbaan. Jadi dia hanya menerima perlumbaan yang dia anggap selamat dan berfungsi dengan lebih lancar.

KOS KURANG
99 adalah rakan kongsi dan menawarkan diskaun ke atas perkhidmatan internet mudah alih, stesen minyak, pembersihan kereta, bengkel dan peralatan dan kedai aksesori. Anda akan menghasilkan wang, mempunyai pendapatan tambahan dan kurangkan perbelanjaan.

PEMBAYARAN DALAM 20 MINIT
99 adalah rakan kongsi dan menawarkan Card99, kelebihan super untuk pemandu teksi pemandu dan pemandu untuk mendapatkan bayaran perlumbaan dengan lebih cepat dan mempunyai pendapatan tambahan yang dijamin. Dan dengan itu anda masih boleh menggunakan wang itu tanpa perlu pergi ke bank. Kami membantu anda dan memudahkan anda membuat wang.

PELANGGAN PENYELESAIAN
Saluran kami dibuka 24/7. Juga bergantung pada Pusat Bantuan menerusi aplikasi itu sendiri, untuk memastikan penyelesaian yang cepat untuk anda yang ingin memandu, mendapatkan wang dan juga mempunyai pendapatan tambahan.

Muat turun aplikasi Pemandu baru 99 sekarang dan buat lebih banyak wang dengan selamat!

Soalan pada 99? Kami boleh membantu anda! Lawati: https://99app.com/ajuda

Baca selanjutnya

Aplikasi Bagus Dijamin

Aplikasi ini lulus ujian keselamatan untuk virus, perisian hasad dan serangan hasad lain serta tidak mengandungi sebarang ancaman.

Maklumat APK - 99 para Motoristas - Táxi e Motorista Particular

Versi APK
7.5.55
Keserasian Android
Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Pemaju
99 Tecnologia LTDA.